برنامه زمانی کنفرانس استارتاپ جاده ابریشم

روز اول

موضوع ارائه دهنده مدت شروع پایان
پذیرش و صبحانه ارائه دهنده- مدت90 دقیقه شروع8:30 پایان10:00
افتتاحیه ارائه دهنده- مدت60 دقیقه شروع10:00 پایان11:00
سخنرانی: اکوسیستم استارتاپی ایران ارائه دهندهعلیرضا جوزی مدت20 دقیقه شروع11:00 پایان11:20
سخنرانی: بازاریابی اثر گذار ارائه دهندهGilles Mautin مدت10 دقیقه شروع11:20 پایان11:30
سخنرانی: فرمول تبدیل استارتاپ‌ها به میراث ملی ارائه دهندهرضا غیابی مدت15 دقیقه شروع11:30 پایان11:45
پنل: گفتمان اکوسیستم‌های استارتاپی بین المللی ارائه دهندهپنلیست ها : Hovaness Yeritsyan - Neda Aldihany - Alina Gratschner | گرداننده پنل : حمیدرضا احمدی مدت30 دقیقه شروع11:45 پایان12:15
ارائه استارتاپ‌ها: قسمت اول ارائه دهنده- مدت30 دقیقه شروع12:15 پایان12:45
سخنرانی: کاربردهای بلاکچین ارائه دهندهKevin Soltani مدت15 دقیقه شروع12:45 پایان13:00
ناهار و شبکه سازی ارائه دهنده- مدت70 دقیقه شروع13:00 پایان14:10
ارائه استارتاپ‌ها: قسمت دوم ارائه دهنده- مدت30 دقیقه شروع14:10 پایان14:40
پنل: چالش‌های استخدام و منابع انسانی ارائه دهندهپنلیست ها : مهدی صدری - Karl Krochmal | گرداننده پنل : Kevin Soltani مدت25 دقیقه شروع14:40 پایان15:05
سخنرانی: مدیرت بحران در رکود اقتصادی ارائه دهندهمهدی نایبی مدت15 دقیقه شروع15:05 پایان15:20
پنل: چالش‌های استخدام و منابع انسانی ارائه دهندهپنلیست‌ها: فرهاد هدایتی - نازنین دانشور - جواد عامل | گرداننده پنل: هادی فرنود مدت30 دقیقه شروع15:20 پایان15:50
پخش قسمت دوم مستند جاده ابریشم ارائه دهنده- مدت15 دقیقه شروع15:50 پایان16:05
پنل: کلوب یک میلیونی‌ها ارائه دهندهپنلیست‌ها: مهدی نایبی - علیرضا صادقیان - ژوبین علاقبند - نازنین دانشور | گرداننده پنل: محمدرضا ازلی مدت55 دقیقه شروع16:05 پایان17:00
شبکه سازی ارائه دهنده- مدت120دقیقه شروع17:00 پایان19:00

روز دوم

موضوع ارائه دهنده مدت شروع پایان
پذیرش و صبحانه ارائه دهنده- مدت90 دقیقه شروع8:30 پایان10:00
شروع روز دوم ارائه دهنده- مدت30 دقیقه شروع10:00 پایان10:30
سخنرانی: آینده‌ی کار و شغل ارائه دهندهKarl Krochmanl مدت15 دقیقه شروع10:30 پایان10:45
صندلی داغ با حضور آسیه حاتمی ارائه دهنده- مدت30 دقیقه شروع10:45 پایان11:15
سخنرانی: چگونه پیام خود را درست منتقل کنیم؟ ارائه دهندهMark Meinema مدت15 دقیقه شروع11:15 پایان11:30
Lecture: Startups and natural disasters ارائه دهندهArash Barahmand مدت10 دقیقه شروع11:30 پایان11:40
پنل: رسانه و روابط عمومی ارائه دهندهPanelists: Mani Ghasemi - Masoud Yousefnezhad - Masoud Fayazi - Sahar Afazeli - Akbar Hashemi | Moderator: Mohammadreza Azali مدت45 دقیقه شروع11:40 پایان12:25
ارائه استارتاپ‌ها: قسمت سوم ارائه دهنده- مدت30 دقیقه شروع12:25 پایان12:50
پنل با موضوع فین‌تک ایران تا ۱۴۰۰ ارائه دهندهپنلیست‌ها: مصطفی امیری - امیر حق رنجبر - مهدی عبادی - مهدی فروغی | گرداننده پنل: علیرضا هوشمند مدت30 دقیقه شروع12:50 پایان13:20
معرفی 360 group ارائه دهنده- مدت5 دقیقه شروع13:20 پایان13:25
ناهار و شبکه سازی ارائه دهنده- مدت70 دقیقه شروع13:25 پایان14:35
پنل: گفتمان توریسم ایران ارائه دهندهپنلیست‌ها: امیر علی مهاجر - احسان داوودی - عطا خلیقی | گرداننده پنل: کامران خوشی مدت30 دقیقه شروع14:35 پایان15:05
سخنرانی: آن‌چه که در تور استارتاپی جاده ابریشم گذشت ارائه دهندهرضا سیاح مدت20 دقیقه شروع15:05 پایان15:25
سخنرانی: چگونه یک فضای کار اشتراکی را بدون هزینه تشکیل دهیم ارائه دهندهDavid Bakker مدت15 دقیقه شروع15:25 پایان15:40
پنل: سرمایه‌گذاری ارائه دهندهپنلیست‌ها: Magda Posluszny - رادمان ربیعی - زانیار کمانگر | گرداننده پنل: مهشاد سبحانی مدت50 Min شروع15:40 پایان16:30
سخنرانی: داستان یک کارآفرین ارائه دهندهعلی کشفی مدت15 دقیقه شروع16:30 پایان16:45
اعلام استارتاپ برتر و اختتامیه ارائه دهنده- مدت70 دقیقه شروع16:45 پایان17:55
شبکه سازی ارائه دهنده- مدت80 دقیقه شروع17:55 پایان19:15

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه