پروفایل ها

جاوید مومنی
برگزار کننده تور استارتاپی یزد
محمد بیگلری
برگزار کننده تور استارتاپی شیراز
النور نقی نژاد
برگزار کننده تور استارتاپی تهران و عضو تیم هماهنگی حامیان