پروفایل

Kei Shimada
Director of Innovation at IBM, Innovation & Incubation Labs
درباره

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه