پروفایل

Karl Krochmal
Founder & Managing Director, Krohmal Consulting Group
درباره

کارل یکی از علاقه مندان به دیجیتال سازی و فن آوری های جدید است، علاقه وی این است که چگونه راه حل های موج جدید انقلاب صنعتی به سازمان ها و نحوه کار و بازی مردم کمک می کند. در گذشته، کارل یک کسب و کار تبلیغاتی مستقل موسیقی ویک شرکت مسافرتی را آغاز کرده بود و در 3 قاره مختلف به عنوان مشاوربرای چندین شرکت بزرگ جهانی کار کرده است. 

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه