پروفایل

Gilles Mautin
Dean at The Cantillon Institute for Entrepreneurship
درباره


جیل یک کارآفرین و مدیر نو آوری است. او در ایجاد بیش از 100 کسب و کارنقشی کلیدی داشته است. وی چندین شرکت را خودش تاسیس کرده است وموقعیت های متعددی را در شرکت های نوآ ورانه کوچک و بزرگ خلق کرده است. او دارای تجربه طولانی در ارائه محصول و خدمات جدید به بازار و مدیریت عمومی است. او دارای مدرک
MBA از INSEAD است و به طور مداوم دانش خود را با آخرین چارچوب های نوآوری، مدیریت تغییر و کارآفرینی به روز می کند. او یکی مطرح ترین مدرسان کار آفرینی در فرانسه است.

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه