پروفایل

David Bakker
Co Founder at Maakplek
درباره

دیوید بکر، یک ‘Maker space’ (نوعی فضای کار اشتراکی) موفق به اسم Maakplek را بدون هیچ بودجه ای بنیانگذاری کرد. دیوید اولین ‘maker faire’را در اروپا راه اندازی کرد و یک ویدیو پر بیننده درمورد سفر به ایران به اسم “12 things you should know before you go to Iran” را منتشر کرد.

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه