پروفایل

هووانس یریتزیان
Business Development Director at Seaside Startup Summit
درباره

هووانس یریتزیان یک مربی با تجربه کار در صنعت آموزش عالی ارمنستان، استونی و ایالات متحده، با مهارت در مدیریت نوآوری و توسعه کسب و کاراست. او دارای دکترای فلسفه با تمرکز بر مدیریت نوآوری از دانشگاه صنعتی هیلتون، استونی است. در حال حاضر، او مدیر توسعه کسب و کار در Seaside Startup Holdingsاست. او همچنین بنیانگذار پروژه Nation In Action: یک پلت فرم غیر رسمی آموزشی، کارآفرینی و توسعه حرفه ای برای جوانان است.

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه