پروفایل

مهدی نایبی
Co-Founder & CEO at AloPeyk
درباره

مهدی نایبی هم بنیان گذار و مدیر عامل الوپیک است. او پیش زمینه کاری در بانک های بزرگی مانند Deutsche Bank در لندن دارد. او همچنین هم-بنیانگذار یک استارتاپ رویداد محور به نام Kweekweek در لندن بوده است.

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه