پروفایل

مصطفی امیری
CEO at Zarinpal
درباره

مصطفی امیری همبنیان گزار و مدیر عامل زرین پال است. زرین پال از اولین استارت آپ های فینتک در ایران است که برای تعداد کثیری از کسب و کار های ایرانی درگاه پرداخت ارائه میدهد

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه