پروفایل

فرید فولادی
VP of Market Development at System Group

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه