پروفایل

رضا ملک زاده
General Partner at Partech Ventures
درباره

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه