پروفایل

رضا غیابی
Director of Oppmakr institute
درباره

رضا غیابی, فرصت آفرین, برگزارکننده رویداد تدکس تهران و مدیرعامل موسسه فرصت آفرین

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه