پروفایل

حمیدرضا احمدی
Cofounder, CEO at Evand
درباره

حمیدرضا احمدی از هم بنیانگذاران ایوند و همفکر است. او از چهره های برجسته در ایران در رشد و تشکیل جامعه کارآفرینی ایران بشمار می آید.

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه