پروفایل

بابک تدین
Head of invesment at Lyan Capital Management
درباره

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه