پروفایل

النور نقی نژاد
برگزار کننده تور استارتاپی تهران و عضو تیم هماهنگی حامیان

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه