پروفایل

احسان داوودی
هم بنیانگذار و مدیر ارشد فنی فلایتیو
درباره

احسان داوودی
هم بنیانگذار و مدیر ارشد فنی فلایتیو
کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه گرینویچ لندن
بیش از ۱۵ سال فعالیت در حوزه آی تی (تهران و لندن)

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه